Gods handen

De Bijbel,
In dikke boeken opgeschreven,
Oude Joods-christelijke verhalen,
Generaties lang doorgegeven,

Maar wat is ervan waar?
Niemand die het zeker weet,
Er valt niets te bewijzen,
Vandaar dat religie “geloven” heet,

Denken we niet te moeilijk?
Is alles eenvoudiger misschien?
Als je naar de mensen om je heen kijkt,
Kun je dan Gods handen zien?